Magali Van de Weghe (Afspraken mogelijk vanaf september 2021)

“Het echte diagnostische proces is niet zoeken naar het best passende label; maar uitzoeken wat de zorgbehoeften zijn, in de context van iemands verhaal.”  

Magali is een enthousiaste en gemotiveerde psychologe. Binnen Sleutelbos richt ze zich op studiebegeleiding en diagnostiek bij kinderen en jongeren.

Bij diagnostiek biedt zij onderzoek aan op verschillende domeinen namelijk: intelligentieonderzoek, aandacht- en concentratieonderzoek en belevingsonderzoek.
Samen met het kind en de zorgfiguren gaat ze op zoek naar wat er precies aan de hand is. Het uitgangspunt in ons diagnostisch onderzoek zijn de noden van de cliënt, het kind of de jongere en van zijn omgeving. We maken steeds opnieuw de afweging of een testafname, gesprek of observatie helpend is binnen de ontwikkeling en/of de opvoeding van het kind of de jongere. Haar uiteindelijke doel is om te streven naar de juiste aanpak. Een aanpak die afgestemd is op de noden van jouw kind. Op die manier tracht ze het welbevinden van jouw kind en dat van jullie gezin te bevorderen in het dagelijkse leven.

Daarnaast kunnen kinderen en jongeren ook bij haar terecht voor studiebegeleiding. Leerlingen van zowel lager, middelbaar als hoger onderwijs kunnen met hun specifieke hulpvraag terecht bij Magali. De begeleiding is zeer divers en afhankelijk van de specifieke behoefte van de student. Dit kan gaan van huiswerkbegeleiding tot studiebegeleiding; vb. timemanagement (leren prioriteiten bepalen), aanleren van technieken om te memoriseren, schema’s of samenvattingen opstellen én het instuderen van leerstof.

Doelgroep en specialisaties

  • Kinderen en jongeren
  • Diagnostiek naar ASS, ADHD, gedragsmoeilijkheden, angstproblematiek, depressie, emotionele moeilijkheden…
  • Studiebegeleiding

Consultatiemogelijkheden

  • Donderdag 13u30 – 22u
  • Vrijdag 9u-13u

Opleidingen

Langdurige opleidingen
• Master in de Klinische Psychologie – Vrije Universiteit Brussel

Kortdurende opleidingen
• Training basishouding en vaardigheden bij jongeren – Vrije Universiteit Brussel

Werkervaringen

  • Kidado – psychodiagnostiek, ondersteuning en expertise
  • Stage op PAika (psychiatrische afdeling voor kinderen en adolescenten) in het UZ Jette – diagnostiek bij kinderen en jongeren

Beroepsverenigingen