Lysa Murekatete

“The fact is that people are good. Give people affection and security, and they will give affection and be secure in their feelings and their behavior. -Abraham H Maslow-”  

Lysa studeerde af in de gezinswetenschappen (HIG) en is psychotherapeute gespecialiseerd in de Interactionele vormgeving (I.V.). I.V. is een vorm van integratieve therapie waarbij verschillende therapeutische stromingen worden samengebracht tot 1 werkmodel door met elkaar in interactie te gaan.

Met heel wat multiculturele bagage maakt Lysa als I.V. psychotherapeute in samenspraak met de client, vanuit de visie dat elke mens uniek is, met zijn eigen identiteit, verleden, beleving, ervaringen, normen en waarden, gebruik van de werkwijze die past bij wie je bent en wie je wil zijn.

Doelgroep en specialisaties

 • Jongeren, jong volwassenen, personen met een verstandelijke beperking, volwassenen, gezinnen, mensen met migratieachtergrond, …
 • Stress, depressie, problemen met opvoeding, onzekerheid, niet goed in je vel zitten, racisme, integratie, angst , onrust, piekeren, seksueel mis-bruik, pesten, rouwverwerking, moeilijkheden met sociaal contact, verlegen-heid, verlatingsangst, verslaving, psychiatrische problemen, zelfmoordge-dachte, innerlijke conflicten, weinig zelfvertrouwen, laag zelfbeeld, lichame-lijke klachten, identiteitsproblemen, grenzen stellen, etniciteit, burn out, fa-miliale moeilijkheden, faalangst, eenzaamheid, boosheid ,……
 • Talen: Therapie kan in Kinyarwanda, Nederlands, Frans, Swahili

Consultatiemogelijkheden

 • Maandag 9u – 22u

Opleidingen

 • IV therapeut, 4jarige opleiding in de Interactionele Vormgeving bij de Educatieve Academie
 • Gezinswetenschappen ( HIG)
 • Diverse korte opleidingen en workshop (Suïcidepreventie, traumabehandeling, oplossingsgerichte therapie)

Werkervaringen

 • Groepspraktijk sleutelbos- IV Psychotherapeute
 • Eigen praktijk -IV psychotherapeute
 • Zelfstandige Therapeute/ accent migratieachtergrond In opdracht van VZW jeugdhulp Don Bosco-
 • Therapeuten voor Jongeren (Tejo) Mechelen- Therapie aan jongeren/oplos-singsgerichte therapie(vrijwilliger)
 • Primavera – Brussel – psychosociale begeleiding van groep (jong)volwasse-nen met een psychiatrische problematiek
 • Psycho-Sociaal Centrum Sint Alexius – Elsene – begeleiding van groep (jong)volwassenen met een psychiatrische problematiek
 • Medewerker Slachtofferhulp CAW Dendermonde(vrijwilliger)
 • Vesta vzw – Sint-Niklaas: Opvoedster
 • Blijdorp -Dendermonde: Opvoedster
 • Psycho-sociaal centrum van Ndera – Rwanda-Begeleiding van getraumati-seerde mensen na de genocide
 • Centrale hospitaal van Kigali (CHK) – Kigali Begeleiding van ongeneeslijke zie-ken (Aids, Kanker)

Beroepsverenigingen

 • VVTIV