Vanaf september 2020 is Paulien Timmermans onze stagiaire in Sleutelbos.

Paulien is laatstejaars studente klinische psychologie aan de universiteit Gent.

Tijdens haar masterstage krijgt zij de kans om de geleerde kennis en vaardigheden in de praktijk te realiseren.

Sara Oldenhof is de stagementor binnen Sleutelbos.

Aanvankelijk zal Paulien aan sommige sessies deelnemen als observator. Naarmate de stage vordert zal zij ook instaan voor sommige sessies als co-therapeut.

Dit zal telkens in samenspraak met u gebeuren.

Bij vragen kan u bij uw therapeut terecht en u kan ten alle tijden uw therapeut alleen ontmoeten indien u dit wenst.