Studiebegeleiding

Wat is studiebegeleiding?

Scholieren en studenten worden tijdens hun schoolloopbaan regelmatig met moeilijkheden geconfronteerd. Die situeren zich op diverse vlakken, zoals moeite hebben om zich te concentreren, gaandeweg de motivatie verloren hebben, hulp wensen bij het maken van een realistische planning of begeleiding behoeven bij het structureren en instuderen van de leerstof. Vaak is het ook noodzakelijk om via succeservaringen de zelfzekerheid van de student op te krikken en/of het plezier om bepaalde vakken te studeren opnieuw op te wekken. Soms volstaat een duwtje in de rug om weer op pad te geraken, soms is intensieve begeleiding nodig.

 

Voor wie is studiebegeleiding?

Leerlingen van zowel lager, middelbaar als hoger onderwijs kunnen met hun specifieke hulpvraag terecht bij onze studiebegeleidster.

Bij aanvang van de studiebegeleiding vindt er een intakegesprek plaats waar de ouders en student hun ervaringen en verwachtingen kunnen kenbaar maken. Tijdens dit gesprek wordt een aangepast studiebegeleidingstraject opgesteld, dat regelmatig wordt geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.

De begeleiding is zeer divers en afhankelijk van de specifieke behoefte van de student. Dit kan gaan van huiswerkbegeleiding; zoals het voorbereiden van taken, het instuderen en opvragen van toetsen, … tot studiebegeleiding; vb. timemanagement (leren prioriteiten bepalen), aanleren van technieken om te memoriseren, schema’s of samenvattingen opstellen én het instuderen van leerstof.

Nog vragen? Een afspraak maken?

 

Ga naar het contactformulier

Katrien Dekrick

Ergotherapeute | Studiebegeleidster

0496 64 49 57 | katrien@sleutelbosninove.be

Meer over Katrien