Psychotherapie voor kinderen & jongeren

Wat is psychotherapie voor kinderen en jongeren?

Psychotherapie is een behandelvorm gericht op een (veranderings)proces.
De psychotherapeut helpt je om lastige en pijnlijke gevoelens en gebeurtenissen in een ander perspectief te plaatsen en draagbaar te maken.

Bij kinderen/jongeren wordt er via een belevingsonderzoek meer informatie bekomen over onder andere de algemene beleving, het functioneren binnen het gezin, de sociaal-emotionele ontwikkelingsfase. Aan de hand van deze informatie en gesprekken kan er verder afgestemd worden  of er vooral gewerkt wordt met het gezin of individueel.

Dit kan met behulp van allerlei methoden  waaronder psycho-educatie, aanleren van vaardigheden, ondersteuning van verwerkingsprocessen, inzetten op sterktes, speltherapie… .

 

Voor wie is psychotherapie voor kinderen en jongeren?

Kinderen en jongeren tot 18 jaar:

  • Pedagogische coaching en begeleiding
         Bij gedragsproblemen: tips en advies
         Bij de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen (echtscheiding, rouw, pesten,…)
         Bij sociaal-emotionele knelpunten (zelfbeeld, zelfvertrouwen, faalangst, vragen rond identiteit)
  • Sociale vaardigheidstraining
  • Assertiviteitstraining
  • Psycho-educatie, verwerking en begeleiding bij een diagnose (ASS, ADHD, DCD, dyslexie, dyscalculie,…)

Dankzij onze multidisciplinariteit als sterkte, kunnen meerdere disciplines samen een bijdrage leveren om een passend antwoord te bieden op uw hulpvraag.

Nog vragen? Een afspraak maken?
Neem gerust contact op met Leentje.

Meer over LeentjeOf ga naar het contactformulier

Leentje Keppens

Kinder- en jongerenpsycholoog

0468 58 28 34 | leentje@sleutelbosninove.be