Opvoedingsondersteuning Gezinsbegeleiding

Wat is opvoedingsondersteuning & gezinsbegeleiding?

Deze ondersteuning kan je als ouder/opvoedingsfiguur helpen wanneer je moeilijkheden ervaart in de opvoeding van je kind(eren) of als je je zorgen maakt om je zoon of dochter en niet goed meer weet hoe je hier het best op reageert. Opvoedingsondersteuning heeft tot doel ouders/opvoedingsfiguren sterker te maken in hun ouderrol.

Tijdens de gesprekken luistert Mariska naar de moeilijkheden die jij als ouders/opvoedingsfiguur binnen je gezin ervaart. In deze begeleiding wordt stilgestaan bij de manier waarop jij als ouder aanwezig wil zijn in het leven van je kind. Er wordt bekeken wat je graag anders wil in je gezin en welke van jouw acties reeds een positief effect hadden op wat je wenst te veranderen. Er wordt samen gewerkt tot een plan van aanpak dat jij je als ouder ziet uitdragen binnen je gezin. Van zodra je je als ouder voldoende gesterkt voelt om verder te gaan, wordt de ondersteuning afgerond.

Hoewel de ondersteuning in de eerste plaats voor ouders bedoeld is, is er binnen de gezinsbegeleiding ruimte voor gesprekken met alle gezinsleden. Op vraag kan een gesprek of een observatie ook in jullie thuissituatie plaatsvinden. Het uitgangspunt hierbij is dat dit een meerwaarde moet bieden aan jullie gezin.

 

Voor wie is opvoedingsondersteuning & gezinsbegeleiding?

Deze begeleiding kan zowel in het Nederlands als Frans. Voor ouders of andere opvoedfiguren die vragen hebben gerelateerd aan opvoeding en bijvoorbeeld geconfronteerd worden met één van de volgende situaties:

  • Je hebt het gevoel dat je kind omwille zijn eigen ontwikkeling een meer specifieke aanpak vereist en je wil hier graag advies rond.
  • Je zoon of dochter stelt (grensoverschrijdend) gedrag waar je je zorgen om maakt en je weet niet goed hoe je hier het best mee omgaat.
  • Wanneer opvoeden soms meer aanvoelt als een strijd en je hier verandering in wil brengen.
  • Je weet wat je als ouder wil en wat goed is voor je gezin, maar je wil graag wat ondersteuning om dit in het dagelijks leven toe te passen of vol te houden.
  • Wanneer je gezin door omstandigheden onder druk staat en de harmonie in jullie gezin even zoek is.

Nog vragen? Een afspraak maken?

Ga naar het contactformulier

Mariska De Graeve

Psychologisch consulent - Hippotherapeute

0456 18 36 54 | mariska@sleutelbosninove.be

Meer over Mariska