Groepstherapie

Wat is groepstherapie?

Het woord zegt het eigenlijk al, groepstherapie is therapie in groepsverband. Tijdens de groepstherapie richten we ons zowel op de persoonlijke beleving van elke deelnemer als op de interactiepatronen die in de groep ontstaan. Vooral de wisselwerking tussen de deelnemers is belangrijk. We zeggen en doen dingen die anderen beïnvloeden. In de therapiegroep gebeuren er ook dingen in het contact met anderen die vergelijkbaar zijn met het gewone leven buiten de therapie. Tijdens de groepstherapie kan je erachter komen wat anderen bij u oproepen en op welke manier je op andere reageert.


Wat maakt groepstherapie zo krachtig?

  • Mensen zijn sociale wezens en we bestaan vooral in onze relatie tot de ander. Soms is het feit dat je deel uitmaakt van een groep al een nieuwe ervaring, het raakt ons verlangen om ‘erbij te horen’.
  • Herkenning: als je merkt dat anderen op gelijkaardige dingen botsen of gelijkaardige problemen ervaren, geeft dit een gevoel van herkenning. Hierdoor voel je je minder eenzaam.
  • Aanvaarding en begrip: je ontmoet mensen die echt begrijpen waar je het over hebt. Groepsdeelnemers vinden vaak steun en troost bij elkaar.
  • Bewustwording: in de therapiegroep wordt zichtbaar hoe jij met andere omgaat en welke rol je opneemt in een groep.
  • Spiegeling: in de groep wordt duidelijk hoe je in de realiteit reageert. Je krijgt inzicht in jouw aandeel in situaties.
  • In groepstherapie leer je praten over je gevoelens met anderen. Het meeleven met anderen helpt om in contact te komen gevoelens die soms diep verborgen zitten.
  • Inspiratie: in groepstherapie leer je van anderen hoe je anders met problemen kan omgaan. En je ontdekt ook dat jij anderen iets waardevols te bieden hebt, anderen leren ook van jou.
  • Vanuit het contact met anderen en de feedback ontdek je gedurende de therapie patronen in jezelf en in jouw relaties met andere mensen.
  • Experimenteren: de groep wordt vaak als een veilige haven ervaren waar je kan proberen om jezelf op nieuwe manieren te uiten.

 

Wie kan er terecht bij ons voor groepstherapie?

Heb je het moeilijk om contact te hebben met je eigen gevoel?
Twijfel je aan jezelf en aan je keuzes?
Heb je moeite met het stellen van grenzen?
Ga je conflicten uit de weg?
Heb je moeite met boosheid toe te laten en te uiten?
Heb je last van schuldgevoelens?
Cijfer je jezelf steeds weg?
Lijkt het dat je geen keuzes kunt maken?
Voel je je over-verantwoordelijk voor anderen?

Herken je jezelf in één of meerdere van deze klachten? Dan is groepstherapie een meerwaarde!

 

Praktische inlichtingen

De groepstherapie omvat 6 sessies en gaat door in Sleutelbos, om de twee weken op dinsdag van 19u30 tot 21u30.

· Sessie 1: 22/02/2022
Wie ben je? Waar wil je naar toe? Kennismaking en bepalen van doelen die je in deze groep wil bereiken.

· Sessie 2: 8/3/2022
Hoe ben geworden wie je bent? Inzicht krijgen in de eigen geschiedenis en wat voor invloed deze heeft gehad op hoe je nu bent.

· Sessie 3: 22/3/2022
Grenzen aanvoelen en durven aangeven

· Sessie 4: 5/4/2022
Communicatie. Leren zelf invloed te krijgen op de manier van communiceren met anderen

· Sessie 5: 19/4/2022
Emoties, gedachten en gedrag en hoe deze met elkaar verweven zijn.

· Sessie 6: 3/5/2022
Relaties en vriendschappen

Groepsbegeleider: Sara Oldenhof (klinisch psychologe en psychotherapeute)

Prijs 300 euro voor de 6 sessies.

Er is steeds een voorafgaand gesprek nodig bij Sara Oldenhof om te kunnen evalueren in hoeverre je baat zou kunnen hebben bij een groepstherapie voor het probleem waaraan je wil werken. Dit intake gesprek duurt 50 min en kost 60€

Nog vragen? Inschrijven?

Ga naar het contactformulier

Sara Oldenhof

Psycholoog volwassenen

0486 46 67 63 | sara@sleutelbosninove.be

Meer over Sara