Studiebegeleiding

Wat is studiebegeleiding?
Bij wie kan ik terecht voor studiebegeleiding?
Wie kan terecht bij onze orthopedagoog?
Hoe neem ik contact op met Jasmien?

 

 

 

Wat is studiebegeleiding?

Scholieren en studenten worden tijdens hun schoolloopbaan regelmatig met moeilijkheden geconfronteerd. Die situeren zich op diverse vlakken, zoals moeite hebben om zich te concentreren, gaandeweg de motivatie verloren hebben, hulp wensen bij het maken van een realistische planning of begeleiding behoeven bij het structureren en instuderen van de leerstof. Vaak is het ook noodzakelijk om via succeservaringen de zelfzekerheid van de student op te krikken en/of het plezier om bepaalde vakken te studeren opnieuw op te wekken. Soms volstaat een duwtje in de rug om weer op pad te geraken, soms is intensieve begeleiding nodig.

 

 

 

Bij wie kan ik terecht voor studiebegeleiding?

Jasmien Jacobs is een orthopedagoog-seksuoloog uit Denderleeuw. Al sinds haar middelbare studies was het duidelijk dat Jasmien geïnteresseerd was in mensen, in relaties tussen mensen, in wat hun drijft om voor elkaar te kiezen en bij elkaar te blijven. Ze koos om na haar middelbaar te beginnen aan de studies Pedagogische Wetenschappen aan UGent om daarna een Master in de Seksuologie te kunnen behalen aan KULeuven.

Als orthopedagoge staat ze binnen sleutelbos klaar om leerlingen en studenten te helpen bij hun studies. 

Naast het werk als seksuologe/studiebegeleidster is Jasmien ook nog begeleidster op de zorgboerderij Hoeve Heierveld in Asse.

 

 

 

Wie kan terecht bij onze orthopedagoge?

Leerlingen van zowel lager, middelbaar als hoger onderwijs kunnen met hun specifieke hulpvraag terecht bij onze studiebegeleidster.

Bij aanvang van de studiebegeleiding vindt er een intakegesprek plaats waar de ouders en student hun ervaringen en verwachtingen kunnen kenbaar maken. Tijdens dit gesprek wordt een aangepast studiebegeleidingstraject opgesteld, dat regelmatig wordt geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.

De begeleiding is zeer divers en afhankelijk van de specifieke behoefte van de student. Dit kan gaan van huiswerkbegeleiding; zoals het voorbereiden van taken, het instuderen en opvragen van toetsen, … tot studiebegeleiding; vb. timemanagement (leren prioriteiten bepalen), aanleren van technieken om te memoriseren, schema’s of samenvattingen opstellen én het instuderen van leerstof.

Daarnaast is het ook mogelijk om huiswerkbegeleiding in kleine groep te volgen. Vraag hierover gerust meer informatie aan onze orthopedagoge Jasmien.

 

 

 

 

Hoe neem ik contact op met Jasmien?

Telefoon: 0477 66 09 01
Mail: jasmien@sleutelbosninove.be

 

 

aren

Bewaren

Bewaren

Bewaren