Relatietherapie

Wat is relatietherapie?
Bij wie kan je terecht voor relatietherapie?
Wie kan er terecht bij onze relatietherapeute?
Hoe neem ik contact op met Silke?

 

 

Wat is relatietherapie?

Relatietherapie is een specifieke vorm van therapie die zich bekommert om het aanpakken van structurele- en communicatie problemen en spanningen tussen koppels. Centraal staan de patronen, het gedrag en de emoties van beide partners afzonderlijk en in verhouding met elkaar. Via gesprekken wordt gezocht naar wat jullie wens is, wat er fout loopt en hoe jullie relatieproblemen kunnen oplossen of kwetsuren herstellen. Een relatietherapeut kijkt neutraal en zoekt zonder oordeel mee naar oplossingen.

 

 

 

 

Bij wie kan je terecht voor relatietherapie?

Silke De Roeck was al heel snel geïnteresseerd in mensen, hun gezinnen en de relaties tussen mensen. Ze studeerde toegepaste psychologie aan de KATHO (nu: VIVES) in Kortrijk. Hierna behaalde ze haar bachelor na bachelor in de geestelijke gezondheidszorg aan de KH Leuven. Onmiddellijk nadien startte ze haar opleiding systeempsychotherapie aan het IPRR in Mechelen. 

Silke is opgeleid als systeemtherapeute. Systeemtherapie is een vorm van therapie waarbij moeilijkheden worden bekeken in samenhang hun ruimere omgeving. Elk mens maakt deel uit van verschillende systemen: op school, thuis, je gezin van herkomst, werk, vrije tijd, … . Gedachten, gevoelens en gedrag ontstaan in wisselwerking met anderen uit onze omgeving. Dit is een ingewikkeld proces waarbij problemen kunnen optreden. Systeemtherapie kijkt naar de relatie tussen mensen.

Onze partnerrelatie is één van de belangrijkste relaties in onze omgeving. In een partnerrelatie komen twee mensen samen met eigen levensgeschiedenis, een eigen visie, mening, ervaringen, beleving, achtergrond, … . Ondanks partners elkaar echt graag zien, komen ze soms in patronen terecht die tot frustraties leiden of kwetsuren brengen. Als relatietherapeute gaat Silke samen met het koppel op zoek naar mogelijkheden tot herstel. Relatietherapie is een proces waarin we samen op zoek gaan naar verbinding tussen partners. We zoeken naar een nieuwe manier van naar elkaar luisteren en met elkaar omgaan.

 

 

 

 

Wie kan er terecht bij onze relatietherapeute?

Koppels die hulp zoeken bij:

ontevredenheid in de relatie,
communicatiemoeilijkheden,
onbegrip,
wantrouwen,
verschillende meningen rond opvoeding,
ontrouw,
… .

 

 

 

 

Hoe neem ik contact op met Silke?

Telefoon Silke: 0477 81 37 26
Mail: silke@sleutelbosninove.be