Psychotherapie

Wat is psychotherapie?
Bij wie kan je terecht voor psychotherapie?
Wie kan er terecht bij onze psychotherapeute?
Hoe neem ik contact op voor psychotherapie?

 

 

 

Wat is psychotherapie?

Psychotherapie is een paramedisch beroep die wordt toegepast bij psychische klachten en problemen.
Tijdens gesprekken krijgen mensen de plaats om stil te staan bij hun klachten/moeilijkheden.
De psychotherapeut helpt u pijnlijke gevoelens te verwerken, situaties/gebeurtenissen anders te bekijken, moeilijke situaties anders aan te pakken, … .

 

 

 

Bij wie kan je terecht voor psychotherapie?

In sleutelbos kan je voor psychotherapie terecht bij Silke, Sara, Leentje en Els. 

Silke De Roeck, psychotherapeute, was al heel snel geïnteresseerd in mensen, hun gezinnen en de relaties tussen mensen. Ze studeerde toegepaste psychologie aan de KATHO (nu: VIVES) in Kortrijk. Hierna behaalde ze haar bachelor na bachelor in de geestelijke gezondheidszorg aan de KH Leuven. Onmiddellijk nadien startte ze haar opleiding systeempsychotherapie aan het IPRR in Mechelen. Silke is opgeleid als systeemtherapeute. Systeemtherapie is een vorm van therapie waarbij moeilijkheden worden bekeken in samenhang hun ruimere omgeving. Elk mens maakt deel uit van verschillende systemen: op school, thuis, je gezin van herkomst, werk, vrije tijd, … . Gedachten, gevoelens en gedrag ontstaan in wisselwerking met anderen uit onze omgeving. Dit is een ingewikkeld proces waarbij problemen kunnen optreden. Silke vindt elk contact met een cliënt uniek en heeft aandacht voor ieder zijn specifieke noden en verwachtingen. Ze vindt een aanpak op maat belangrijk. Ze gelooft in de krachten van mensen die veranderingen mogelijk maken. Vanuit deze krachten gaat ze samen met cliënten op zoek naar nieuwe mogelijkheden en nieuwe wegen in het leven.


Sara Oldenhof,
klinisch psycholoog en psychotherapeute i.o., studeerde psychologie aan de Vrije Universiteit Brussel. Zij bouwde ondertussen ervaring op in de sociale en geestelijke gezondheidssector. Zij startte een langdurige psychotherapieopleiding, namelijk Interactionele Vormgeving aan de Educatieve Academie te Antwerpen. Interactionele vormgeving is een relatief nieuwe therapiestroming die vanuit een integratieve en eclectische visie verschillende therapiestromingen samenbrengt. Zo kan de therapie afgestemd worden op de eigenheid, hulpvraag en belevingswereld van de cliënt. Naast haar werk als psycholoog bij Sleutelbos, werkt Sara ook in het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg te Brussel, waar zij instaat voor cliëntbegeleidingen, teamcoaching en het uitschrijven en geven van vormingen. 


Leentje Keppens
studeerde in 2003 af als klinisch psychologe aan de Vrije universiteit Brussel. De daaropvolgende 9 jaar werkte ze in de bijzondere jeugdzorg met allerlei problematische opvoedingssituaties. Hier groeide haar gedrevenheid om de groeimogelijkheden van kinderen en jongeren te optimaliseren samen met hun nabije zorgfiguren. Ze bouwde ervaring en kennis op rond allerlei ontwikkelingsproblemen, hechtingsproblematiek, gedragsproblemen bij kinderen en jongeren. Ze werkte bovendien een aantal jaren met werklozen in de kansarmoede, als coördinator binnen de verslavingszorg. Ondertussen startte ze met een postgraduaat opleiding tot integratief psychotherapeut met het oog op het kunnen hanteren van verschillende invalshoeken. Leentje hecht veel belang aan het bieden van zorg op maat.

 

Els Thibau studeerde af als Orthopedagoog aan de Universiteit Gent in 1993. Ze werkte als opvoedster, begeleidster, orthopedagoog en cliëntverantwoordelijke in verschillende organisaties. Ze volgde een opleiding tot Focustrainer en Children’s Focustrainer en is erkend als Focustrainer door The International Focusing Institute (New York). Door Focusing krijg je inzicht in wat je onbewust drijft en kan veranderen. Je eigen lijf is de belangrijkste coach in dat proces. Focusing is een eenvoudige en natuurlijke vaardigheid die echter vaak verloren raakt in de dagelijkse drukte. Het hoofd wordt zo zwaar belast dat we uit evenwicht raken. Focusing kan de balans herstellen met een betere emotioregulatie en een intenser welzijn als resultaat. 
Els volg momenteel een jaaropleiding Psychodrama (Centrum voor Psychodrama en Psychotherapie) en start de 4 jarige opleidig tot psychotherapeute. 
Naast haar werk in Sleutelbos is Els praktijklector en stagebegeleidster aan de Hogeschool Gent (professionele bachelor orthopedagogie.

 

 

 

 

 

Wie kan er terecht bij onze psychotherapeute?

Silke, Sara en Els zijn het aanspreekpunt voor psychotherapeutische hulp voor volwassen:

 • Individueel: verwerking van echtscheiding, verwerking van verlieservaringen, een laag zelfbeeld, depressieve klachten, burn out, levensvragen, moeilijke gebeurtenissen in het leven, … .


Silke
is ons aanspreekpunt voor relationele hulp binnen gezinnen:

 • Als koppel: relationele problemen.
  Als ouders: opvoedingsondersteuning / bezorgdheden rond hun kind of jongere.
  Gezinnen (oorspronkelijke gezinnen, eenoudergezinnen, nieuw samengestelde gezinnen, …):
  Moeilijke gebeurtenissen/veranderingen, moeilijke onderlinge relaties, conflicten, veranderende gezinssituatie, echtscheidingen, … .


Leentje
is ons aanspreekpunt voor psychotherapeutische hulp voor kinderen en jongeren

 • Pedagogische coaching en begeleiding
       Bij gedragsproblemen: tips en advies
       Bij de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen (echtscheiding, rouw)
       Bij sociaal-emotionele knelpunten (zelfbeeld, zelfvertrouwen, faalangst, vragen rond identiteit
  Sociale vaardigheidstraining
  Assertiviteitstraining
  Psycho-educatie, verwerking en begeleiding bij een diagnose (ASS, ADHD, DCD, dyslexie, dyscalculie,…)

Dankzij onze multidisciplinariteit als sterkte, kunnen meerdere disciplines samen een bijdrage leveren om een passend antwoord te bieden op uw hulpvraag.

 

 

 

 

Hoe neem ik contact op voor psychotherapie?

Onze coördinator Silke helpt je verder. Zij zal samen met jou kijken wie van ons team jou het best kan verder helpen voor psychotherapeutische begeleiding. 

Telefoon Silke: 0477 81 37 26
Mail: silke@sleutelbosninove.be

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren