Ergotherapie

Wat is ergotherapie?
Bij wie kan je terecht voor ergotherapie?
Wie kan er terecht bij onze ergotherapeute?
Hoe neem ik contact op met Lena?

 

 

 

 

 

Wat is ergotherapie?

Ergotherapie is een paramedisch beroep waarbij zelfredzaamheid centraal staat.
Dit kan op schools gebied zijn, maar ook op vlak van zelfzorg, werk of vrije tijd. Eerst worden de mogelijkheden en beperkingen in kaart gebracht. Nadien wordt via vaardigheidstraining of functietraining het handelingsprobleem van de cliënt behandeld.

Rekentherapie, schrijftherapie en fijnmotorische oefeningen maken hier zeker deel van uit.

De doelen worden tijdig met de de cliënt besproken, geëvalueerd of bijgesteld om een optimale vooruitgang te garanderen.

 

 

 

 

Bij wie kan je terecht voor ergotherapie?

Lena Vanderheyden volgde aan Odisee Hogeschool Brussel de professionele bachelor Ergotherapie. Via stages binnen elke doelgroep deed ze haar eerste praktijkervaringen op. Voor haar eindstage liep ze stage binnen een revalidatiecentrum bij kinderen met ontwikkelingsstoornissen. Hier stond ze in voor het afnemen van assessments en het geven van rekentherapie, schrijftherapie en motorische therapie. Na haar opleiding ging ze aan de slag binnen Buitengewoon Lager Onderwijs waar ze tot op heden werkt met kinderen type Basisaanbod.

 

 

 

 

Wie kan terecht bij onze ergotherapeute?

Kinderen (kleuter onderwijs – lager onderwijs – secundair onderwijs)
– Rekenstoornissen
– Schrijfproblematieken
– Problemen van fijn- of grofmotorische aard
– Algemene ontwikkelingsproblemen
– …

Volwassenen die handelingsproblemen ondervinden binnen het gebied werk / zelfzorg / vrije tijd
– Verminderde functionele mogelijkheden door NAH
– Problemen van fijn- of grofmotorische aard
– Zinvolle vrijetijdsinvulling
– …

Twijfels over wat ergotherapie verder kan betekenen? Neem gerust contact op voor meer uitleg over het ergotherapeutisch aanbod.

 

 

 

 

Hoe neem ik contact op met Lena? 

Mail: lena@sleutelbosninove.be
Tel: 0494/49 71 22