Hoe verloopt een diagnostisch onderzoek?

 

  • Aanmelding

Na een eerste contact (telefonisch of via mail) sturen wij u een aanmeldingsformulier, die wij vragen ingevuld terug te bezorgen.

 

  • Intakegesprek

Op basis van het aanmeldingsformulier en de vragenlijst, plannen we een eerste gesprek waarin we de hulpvraag verder gaan verkennen en bespreken. Tijdens dit gesprek willen we uitgebreid aandacht hebben voor de ontwikkeling van uw zoon of dochter, de opvoedings- en schoolcontext en de al dan niet succesvolle oplossingen die reeds geprobeerd werden.

Er wordt ook een elektronisch dossier opgemaakt van uw kind.

 

  • Intern overleg

Met alle informatie uit de aanmelding, het intakegesprek en de resultaten van de vragenlijst overleggen we intern met het diagnostisch team. Tijdens dit overleg stellen we een plan van aanpak op: welke begeleiding en/of onderzoeken vinden wij aangewezen, wanneer kan dit plaatsvinden, hoeveel zal dit kosten.

 

  • Onderzoek

Na goedkeuring van het onderzoekstraject en in overleg worden er een aantal afspraken ingepland bij de verschillende collega’s om de onderzoeken uit te voeren.

 

  • Bespreking onderzoek en verslag

Na het laatste onderzoek (en een intern overleg) spreken we opnieuw af om alle resultaten samen te bekijken. Wij bezorgen de ouders (en op vraag ook andere hulpverleners) een uitgebreid verslag van het volledige onderzoek. Daarnaast overlopen we een voorstel van aanpak, een handelingsplan.

 

  • Opvolging

Sleutelbos kan uw kind of jongeren, of u als ouders, verder begeleiden, ondersteunen of doorverwijzen.

Het diagnostisch team werkt hiervoor ook samen met kinder- en jeugdpsychiaters en andere organisaties (zoals scholen) in de omgeving.