Diagnostiek kinderen en jongeren

Wat betekent diagnostiek binnen Sleutelbos?
Bij wie kan je terecht voor diagnostiek van kinderen en jongeren?
Wie kan er terecht bij hun voor diagnostiek?
Hoe neem ik contact op voor diagnostiek?

 

 

 

 

 

Wat betekent diagnostiek binnen Sleutelbos?

In Sleutelbos bekijken we uw vraag vanuit verschillende disciplines, we gaan dus multidisciplinair te werk.

Het uitgangspunt in ons diagnostisch onderzoek zijn de noden van het kind of de jongere en van zijn omgeving. We maken steeds opnieuw de afweging of een testafname, gesprek of observatie helpend is binnen de ontwikkeling en/of de opvoeding van het kind of de jongere.

In een diagnostisch onderzoek wordt de ontwikkeling van verschillende domeinen in kaart gebracht: beleving, intelligentie, gedrag, aandacht, motoriek, taal en communicatie.

Op basis van de onderzoeksgegevens, die gebundeld worden in een verslag, wordt door ons een advies gegeven omtrent mogelijke begeleiding en ondersteuning. In samenspraak met een arts of kinder- en jeugdpsychiater kan er tevens een eventuele diagnose gesteld worden.

 

We bieden volgende onderzoeken aan:

 • Aandachtsonderzoek
  In een aandachtsonderzoek wordt de selectieve aandacht (gericht kunnen focussen op één aspect), de volgehouden aandacht (langdurig kunnen focussen) en de aandachtscontrole (aandacht kunnen afwisselen tussen verschillende dingen) getest.
 • Intelligentieonderzoek
  De cognitieve mogelijkheden van je kind worden in kaart gebracht en er wordt gekeken naar welke sterktes en zwaktes je kind heeft op cognitief niveau. Er wordt een algemeen intelligentieniveau gemeten.
 • Belevingsonderzoek
  In een belevingsonderzoek wordt nagegaan hoe je kind naar de wereld rondom zich kijkt en hoe hij/zij zich daarin voelt. Er wordt ingegaan op de gevoelens die je kind ervaart, hoe hij/zij zijn gezin en zijn ruimere omgeving beleeft en hoe hij/zij naar zichzelf kijkt. Indien nodig wordt er een extra observatie (in de praktijk of in de klas) gepland.
 • Onderzoek naar autismespectrumstoornis
  Aan de hand van een aantal diagnostische tests en observaties in verschillende contexten, wordt er bekeken of er voldaan wordt aan de kenmerken van een autismespectrumstoornis.
 • Gedragsonderzoek
  Voornamelijk met behulp van observaties op school of thuis wordt het gedrag van het kind of de jongere in kaart gebracht. Ook gedragsvragenlijsten door de ouders of leerkrachten ingevuld, kunnen een goed algemeen gedragsprofiel opleveren.
 • Onderzoek naar leerproblemen:
  Gespecialiseerde testen voor spelling, rekenen en lezen.


Voor meer informatie over het verloop van een diagnostisch onderzoek, klik hier.

Voor meer informatie over de kostprijs van een diagnostisch onderzoek, klik hier.

 

 

 

Bij wie kan je terecht voor diagnostiek van kinderen en jongeren?

Voor de aanmelding en het intakegesprek kunt u terecht bij Bart Van de Water (orthopedagoog).

Daarnaast bestaat ons diagnostisch team uit:

 • Silke De Roeck (psychologisch consulente/relatie- en gezinstherapeute)
 • Leentje Keppens (klinisch psychologe)
 • Annelore De Saegher (logopediste)
 • Lena Vanderheyden (ergotherapeute)

 

 

 

 

Wie kan er terecht bij hun voor diagnostiek?

Wij bieden een multidisciplinair onderzoek aan voor kinderen en jongeren vanaf 6 jaar voor:

 • Aandachtsonderzoek
 • Intelligentieonderzoek
 • Belevingsonderzoek
 • Onderzoek naar autismespectrumstoornis
 • Gedragsonderzoek
 • Onderzoek naar alle leerproblemen

Voor jongere kinderen, vanaf 3 jaar, is er enkel mogelijkheid tot:

 • Belevingsonderzoek
 • Onderzoek naar autismespectrumstoornis
 • Gedragsonderzoek


U kan als ouder en/of hulpverlener bij ons terecht bij een vermoeden van of vragen rond:

 • Autismespectrumstoornis (ASS)
 • Aandachts- en concentratiemoeilijkheden
 • Impulsiviteit en hyperactiviteit
 • Gedragsmoeilijkheden
 • Hoogbegaafdheid, zwakke begaafdheid
 • Emotionele problematieken (verlies, depressie, motivatie)
 • Leerproblemen: lezen, spelling en rekenen

 

 

 

 

Hoe neem ik contact op voor diagnostiek?

Telefoon Bart: 0468 00 92 80
Mail: bart@sleutelbosninove.be