Bemiddeling

Wat is bemiddeling?
Bij wie kan je terecht voor bemiddeling?
Voor wie is bemiddeling?
Hoe neem ik contact op met Inge?

 

 

 

Wat is bemiddeling?

Bemiddeling of mediation is een proces waarbij een bemiddelaar helpt om meningsverschillen, conflicten en problemen tussen mensen op een constructieve manier op te lossen.

De bemiddelaar is neutraal en onpartijdig. De bemiddelaar helpt de partijen om samen een oplossing te vinden waar iedereen zich goed bij voelt en dit buiten de gerechtelijke procedure.
De bemiddelaar oordeelt niet, geeft geen advies en neemt geen beslissingen, maar begeleidt de communicatie en maakt het conflict hanteerbaar, zodat de partijen samen een oplossing kunnen vinden met als doel een win-winsituatie voor alle partijen.

Bemiddeling is een alternatief proces en voorkomt een lange, uitputtende en vaak dure strijd voor een rechtbank. De overeenkomsten zijn duurzame oplossingen die door de betrokken partijen zelf worden bepaald.
In tegenstelling tot juridische procedures is bemiddeling zowel oplossings- als relatiegericht.

 

 

 

 

Bij wie kan je terecht voor bemiddeling?

Je kan terecht bij Inge De Boeck.
Inge is erkend sociaal en familiaal bemiddelaar, opgeleid bij Mediv (Mediation Instituut Vlaanderen) en Vives Hogeschool, en pionier op het gebied van bemiddeling bij conflicten aan het levenseinde.

 

 

 

Voor wie is bemiddeling?

Bemiddeling is voor iedereen die betrokken is in een conflict of meningsverschil en dit wil oplossen via begeleiding van een neutrale en onafhankelijke derde.

Conflicten kunnen zich op verschillende gebieden voordoen. Je kunt bij Inge terecht voor:

Familiale bemiddeling, bijvoorbeeld in geval:
• echtscheiding, scheiding van samenwonenden
• ouderschapsregeling, verblijfsregeling voor kinderen, alimentatie
• …

Sociale bemiddeling voor:
• conflicten op de werkvloer tussen leidinggevende en medewerkers, tussen medewerkers onderling
• …

Bemiddeling bij levenseinde, bijvoorbeeld in geval van:
• keuzes m.b.t. het levenseinde (euthanasie, sedatie,…)
• keuzes m.b.t. opname in een wzc of thuis blijven wonen
• erfeniskwesties
• onopgeloste problemen tijdens het leven die het afscheid bemoeilijken
• …

 

 

 

Hoe neem ik contact op met Inge?

Telefoon: 0495 24 14 65
Mail: inge@sleutelbosninove.be