Begeleiding en (opvoedings)ondersteuning bij ASS, ADHD en andere ontwikkelings- en/of gedragsproblemen

Wat is begeleiding en/of opvoedingsondersteuning bij ASS, ADHD en andere ontwikkelings- en/of gedragsproblemen?
1. ASS en andere ontwikkelingsproblemen
2. ADHD en andere gedragsproblemen
3. Andere begeleidingen
Bij wie kan je terecht voor begeleiding en/of opvoedingsondersteuning?
Wie kan er terecht bij onze orthopedagoog?
Hoe neem ik contact op met Bart?

 

 

 

 

 

 

Wat is begeleiding en/of opvoedingsondersteuning bij ASS, ADHD en andere ontwikkelings- en/of gedragsproblemen?

 

1-AutismeSpectrumStoornis (ASS) en andere ontwikkelingsproblemen

Kinderen, jongeren met AutismeSpectrumStoornis (ASS) hebben net als hun leeftijdgenoten zonder ASS hun mogelijkheden en beperkingen, hun sterktes en uitdagingen.

De auti-begeleiding heeft als doel de mogelijkheden en sterktes te stimuleren en te gebruiken om de moeilijkheden of beperkingen goed te maken of meer te beheersen.

Daarnaast is er vaak nood aan kennis over ASS, bij de cliënt zelf of zijn omgeving, en/of nood aan ondersteuning bij het aanvaarden van de (mogelijke) diagnose.

Sterke kanten van mensen met ASS zijn vaak hun geheugen (voor details of specifieke interesses), het gebruik van visuele communicatie, rechtlijnig denken, een sterk rechtvaardigheidsgevoel of oog voor details.

Anderzijds kunnen mensen met ASS problemen ervaren met het leren van praktische vaardigheden, het leggen van sociaal contact, het begrijpen van en communiceren met anderen, enzoverder.

Ten slotte kan er daarnaast sprake zijn van bijkomende diagnoses of moeilijkheden als gevolg van het ASS (bijvoorbeeld depressie, sociaal- emotionele moeilijkheden, gedragsproblemen, …).

Elke auti-begeleiding wordt op maat van het individu, samen met de cliënt en eventueel zijn omgeving, vormgegeven.

 

2- ADHD en andere gedragsproblemen

Het opvoeden van kinderen en jongeren is in ‘normale omstandigheden’ al geen evidentie. Elke ouders worstelt al wel eens met moeilijkheden of vragen.

De opvoeding van kinderen en jongeren met (een vermoeden van) ADHD of andere gedragsproblemen vraagt van ouders vaak te veel van hun kunnen, kennen en vooral van hun geduld. Een helpende hand, iemand die mee de trein opnieuw op de sporen probeert te zetten, is dan meestal meer dan welkom.

In Sleutelbos kunnen we heel wat bieden aan ouders die wat extra ondersteuning zoeken:

 • Ouders kunnen bij ons hun verhaal een keer kwijt, zonder oordeel.
 • We kunnen ouders helpen om gezamenlijk tot goede regels en afspraken te komen voor de kinderen.
 • Samen met de ouders kunnen we ook bekijken wat nodig is voor het kind of de jongere om zich ook aan deze regels en afspraken te houden (een beloning of een gesprek, een gepaste straf).
 • We kunnen samen wat meer structuur in het gezinsleven brengen:
  • een vast dagritme,
  • pictogrammen voor dagelijkse activiteiten zoals omkleden, huiswerk maken, enzoverder,
  • ‘rituelen’, een vast schema uitwerken om bv. vlot te gaan slapen,
 • We bieden ook psycho-educatie: wat is ADHD-ODD-CD-enz., wat betekent deze diagnose voor ons kind?
 • Als er moeilijkheden op school zijn (of er zijn misschien zelfs wrijvingen met de school) kunnen we ondersteunen om tot een goede relatie en vlotte samenwerking te komen. Op dezelfde manier een probleem aanpakken geeft niet alleen betere resultaten, maar je voelt ook steun van elkaar.

 

Niet enkel de ouders, ook de kinderen en jongeren zelf die kampen met een diagnose als ADHD of die het moeilijker hebben hun gedrag te beheersen, voelen vaak de nood aan extra ondersteuning, los van hun ouders of anderen. Ook zij willen hun verhaal kunnen doen, zonder het risico van straf of oordeel.

Deze kinderen of jongeren kiezen niet voor hun gedragsprobleem; ze zeggen het wellicht niet, maar ook zij willen geholpen worden. Vaak is zelfs het probleemgedrag juist de roep om hulp voor een achterliggende worsteling.

Kinderen en jongeren met ADHD of andere gedragsproblemen hebben net als hun leeftijdgenoten zonder deze moeilijkheden ook hun mogelijkheden en beperkingen, hun sterktes en uitdagingen.

De begeleiding van deze kinderen en jongeren heeft als doel die mogelijkheden en sterktes te stimuleren en te gebruiken om de moeilijkheden of beperkingen goed te maken of hun gedrag meer te beheersen.

Elke begeleiding wordt op maat van het individu, samen met de cliënt en eventueel zijn omgeving, vormgegeven.

 

3-  Andere begeleidingen 

Voor elke andere problematiek of diagnose geldt hetzelfde: iedereen heeft zijn sterke kanten en mogelijkheden en worstelt daarnaast met moeilijkheden of beperkingen.

Voor ieder die bij ons in begeleiding komt, zoeken we samen die sterke kanten om ze te stimuleren, zoeken we samen oplossingen voor de moeilijkheden en problemen en proberen we een weg te vinden om de beperkingen te aanvaarden.

 

 

 

 

 

Bij wie kan je terecht voor begeleiding en/of opvoedingsondersteuning?

Bart Van de Water is in 1997 afgestudeerd als leerkracht secundair onderwijs en in 2004 als orthopedagoog aan de Universiteit van Gent. Eerst als leerkracht, ook als opvoeder en gezinsbegeleider, maar de laatste 14 jaar als CLB-medewerker heeft hij vele kinderen, jongeren en hun ouders begeleid bij de verscheidene moeilijkheden die het leren, het leven en het opvoeden kunnen opleveren.

Bart is gespecialiseerd in psychodiagnostiek en begeleiding van ASS, gedragsmoeilijkheden (ADHD, ODD, CD), emotionele problemen (motivatie, verlies) en leerproblemen (aandacht en concentratie, intelligentie). Daarnaast heeft hij ook uitgebreid kennis van het onderwijslandschap.

Kenmerkend voor de diagnostiek en de begeleiding bij Bart is zijn handelingsgericht samenwerken en zijn oplossingsgericht denken, samen met de cliënt en zijn context.

 

 

 

 

Wie kan er terecht bij onze orthopedagoog?

Kinderen en jongeren met een (vermoeden van een) autismespectrumstoornis of een gedragsstoornis en hun ouders kunnen terecht bij onze orthopedagoog voor begeleiding en ondersteuning.

Daarnaast biedt Bart ook informatie en/of ondersteuning aan alle betrokkenen: ouders, grootouders, broers-zussen, school, leerkrachten, … . 

Kortom iedereen met een vraag omtrent ASS, ADHD of andere ontwikkelings- en/of gedragsproblemen is welkom. 

 

 

 

 

 

 

Hoe neem ik contact op met Bart?

Telefoon: 0468 00 92 80
Mail: bart@sleutelbosninove.be