Auti-begeleiding

Wat is auti-begeleiding?
Bij wie kan je terecht voor auti-begeleiding?
Wie kan er terecht bij onze auti-begeleider?
Hoe neem ik contact op met Bart?

 

 

 

 

Wat is auti-begeleiding?

Kinderen, jongeren of volwassenen met AutismeSpectrumStoornis (ASS) hebben net als hun leeftijdgenoten zonder ASS hun mogelijkheden en beperkingen, hun sterktes en uitdagingen.

De auti-begeleiding heeft als doel de mogelijkheden en sterktes te stimuleren en te gebruiken om de moeilijkheden of beperkingen goed te maken of meer te beheersen.

Daarnaast is er vaak nood aan kennis over ASS, bij de cliënt zelf of zijn omgeving, en/of ondersteuning bij het aanvaarden van de (mogelijke) diagnose.

Sterke kanten van mensen met ASS zijn vaak hun geheugen (voor details of specifieke interesses), het gebruik van visuele communicatie, rechtlijnig denken, een sterk rechtvaardigheidsgevoel of oog voor details.Anderzijds kunnen mensen met ASS problemen ervaren met het leren van praktische vaardigheden, het leggen van sociaal contact, het begrijpen van en communiceren met anderen, enzoverder. Ten slotte kan er daarnaast sprake zijn van bijkomende diagnoses of moeilijkheden als gevolg van het ASS (bijvoorbeeld depressie, sociaal- emotionele moeilijkheden, gedragsproblemen, …).

Elke auti-begeleiding wordt op maat van het individu, samen met de cliënt en eventueel zijn omgeving, vormgegeven.

 

 

 

 

Bij wie kan je terecht voor auti-begeleiding?

Bart Van de Water is in 1997 afgestudeerd als leerkracht secundair onderwijs en in 2004 als orthopedagoog aan de Universiteit van Gent. Eerst als leerkracht, ook als opvoeder en gezinsbegeleider, maar de laatste 14 jaar als CLB-medewerker heeft hij vele kinderen, jongeren en hun ouders begeleid bij de verscheidene moeilijkheden die het leren, het leven en het opvoeden kunnen opleveren.

Bart is gespecialiseerd in psychodiagnostiek en begeleiding van ASS, gedragsmoeilijkheden (ADHD, ODD, CD), emotionele problemen (motivatie, verlies) en leerproblemen (aandacht en concentratie, intelligentie). Daarnaast heeft hij ook uitgebreid kennis van het onderwijslandschap.

Kenmerkend voor de diagnostiek en de begeleiding bij Bart is zijn handelingsgericht samenwerken en zijn oplossingsgericht denken, samen met de cliënt en zijn context.

 

 

 

 

Wie kan er terecht bij onze auti-begeleider?

Zowel kinderen, jongeren als volwassenen met een (vermoeden van een) autismespectrumstoornis kunnen bij Sleutelbos terecht voor auti-begeleiding.

Daarnaast biedt onze auti-begeleider informatie en/of ondersteuning aan ouders, broers/zussen, partner, kinderen, school, leerkracht, werkgever, enzoverder.

Kortom, iedereen met een vraag rond ASS is welkom!

 

 

 

 

Hoe neem ik contact op met Bart?

Telefoon: 0468 00 92 80
Mail: bart@sleutelbosninove.be